Aatos -ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa 2019-2021

Aatos -hankeen tavoitteena on Etelä-Karjalan kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden autonomian, sitä tukevan järjestelmän ja osaamisen kehittäminen.

Bridging

Kansainvälinen hanke kehitysvammaisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen

Helmi

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan.

Tulevaisuuden Lastensuojelu -hankkeen tarkoituksena on kehittää  Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella asuvien lastensuojelun asiakkaiden, lasten ja nuorten palveluja. Hanketta hallinnoi pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus  Socca. Socom toimii Kymenlaakson alueella hankkeen osatoteuttajana ja hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Kymsoten lapsi- ja perhepalveluiden sekä päihdepalveluiden kanssa. Hankkeen päärahoittajana toimii STM.

Socom on mukana kansainvälisessä Tool4Teen-hankkeessa, jonka kohderyhmänä ovat teinivanhemmat sekä heitä työssään kohtaavat ammattilaiset.