1. Kansalaisuus ja osallisuus

 

1.1 Osallisuuden ja hyvinvoinnin tunnistaminen

 • Mallinnetaan prosessi työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden hyvinvoinnin kartoittamiseksi sekä osallisuuden ja elämänhallinnan parantamiseksi, jossa hyödynnetään Kykyviisaria ja yksilökeskeistä elämänsuunnittelua.
 • Osallistetaan asiakkaita järjestämällä työpajoja, joissa tarkastellaan käyttäjälähtöisesti kansalaisuuden, osallisuuden ja itsenäisen elämän toteutumista Kykyviisarin osa-alueiden ja yksilökeskeisen elämänsuunnittelun kautta. Niiden pohjalta joko muotoillaan uusi työkalu tai otetaan Kykyviisari käyttöön.
 • Työkalulla tehdään näkyväksi henkilön vahvuuksia, voimavaroja ja kehittämistarpeita.
 • Työkalua voidaan hyödyntää useissa palveluissa ja sen avulla mahdollistetaan henkilön hyvä, mahdollisimman itsenäinen elämä.
 • Työllisyyspalveluilla mahdollisuus ottaa työkalu käyttöön.
 • Työkalua kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä.

1.2 Palvelujärjestelmän vertailu

 • benchmarking kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. itsemääräämisoikeuden toteutuminen, palvelujärjestelmä)
 • selvitetään kansainvälisiä malleja esim. mahdollisuudet toimintakeskusten uudelleen organisoinnista yritysmuotoisiksi sekä erilaisten asumisen, työllistymisen ja harrastusmahdollisuuksien löytämiseksi.

1.3 Työntekijöiden osaamisen lisääminen

 • Työntekijät perehdytetään valmiin työkalun käyttöön sekä hyödyntämiseen.

 

 1. Asenneilmapiiri ja tiedostaminen

2.1 Yksilö

 • Kehitetään digitaalista työkalua oman elämän ymmärryksen lisäämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi
 • Tuotetaan mediaa esim. videoblogit, kuvat, videot

2.2 Työntekijää kannustetaan

 • tunnistamaan osallisuuden vajeita digitaalisen työkalun avulla
 • löytämään yksilön vahvuudet ja voimavarat
 • etsimään yksilön vahvuuksia vastaavat ilmaisukeinot
 • mahdollistamaan itsenäisen itseilmaisun
 • tarjoamaan tuetun päätöksenteon mallia

2.3 Yleinen yhteiskunnallinen

 • Blogi eli digitaalinen alusta materiaalille
 • lisätään näkyvyyttä mediassa tuottamalla videoblogia säännöllisesti hankkeen omalla YouTube-kanavalla
 • pidetään yllä kansallista ja kansainvälistä keskustelua