Työyhteisömme arvot

AVOIMUUS

Avoimuus

huolehdimme avoimesta ja vastavuoroisesta tiedonvälityksestä työyhteisön sisällä ja suhteessa yhteistyötahoihin

luomme ja kehitämme yhteisiä pelisääntöjä, joilla lisäämme työyhteisön viihtyvyyttä ja töiden sujuvuutta

ylläpidämme sallivaa ja yksilöllisyyttä arvostavaa ilmapiiriä

voimme luottamuksellisesti ilmaista tuntemuksia työstä

YHTEISÖLLISYYS

Yhteisöllisyys

saamme työhömme tukea vertaisryhmistä ja esimiestaholta

olemme valmiita antamaan tukea työyhteisön muille jäsenille

pidämme huolta Socomin julkisuuskuvasta

LUOVUUS

Luovuus

ymmärrämme kehittämistyössä luovan työotteen merkityksen ja sen vaatiman kiireettömyyden

arvostamme ja käytämme työyhteisön erilaista asiantuntijuutta

OIKEUDENMUKAISUUS

Oikeudenmukaisuus