Ajankohtaista PRO SOS hankkeessa

Aikuissosiaalityön aamu- iltapäiväkahvit Kouvolassa ja Lappeenrannassa 11.9.2018 materiaali

Pelillisyys aikuissosiaalityössä

Kela-Kunta yhteistoimintamallin seminaari Lahdessa pe 14.9 klo 9-14

 

Ohessa seminaarin kutsu ja ohjelma

 

11.9.2018, klo 13-15, Lappeenranta. Aikuissosiaalityön iltapäiväkahvit Teema: Pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön

Paikka: Saimaan ammattikorkeakoulu, Skinnarilan kampus, Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta

Aika: 11.9.2018 klo 13.00 – 15.00

Ohjelma: Pääkaupunkiseudulla on haettu uutta orientaatiota sosiaalityöhön ja sosiaaliseen kuntoutukseen motivoivasta, luovasta ja ongelmanratkaisuun keskittyvästä leikillisyydestä ja pelillisyydestä. Leikillisyys on tutkimuksissa liitetty muun muassa masennuksesta, ahdistuksesta ja sairauksista toipumiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja myönteisten ystävyyssuhteiden syntymiseen. Leikillisyys ja pelillisyys tuovat uutta näkökulmaa paitsi palveluiden käyttäjille myös työntekijöille ja parantavat näin myös työhyvinvointia ja sitä kautta palvelujen laatua. Toimintaa on kehitetty PRO SOS -hankkeen Soccan osahankkeessa ja pelillisyyden ja leikillisyyden teemaan meitä johdattaa erikoissuunnittelijat Tytti Hytti ja Pekko Kähkönen.

Tilaisuus on osa valtakunnallisen PROSOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa hankkeen toimintaa ja järjestetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kanssa.

Ennakkoilmoittaudu 3.9.2018 mennessä tästä linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/E5FD5AD2A0C39745.par

Lisätietoja: Pirkko Haikara, p. 040 830 6318, pirkko.haikara@socom.fi

Lataa tilaisuuden ohjelma (pdf) tästä linkistä

11.9.2018, klo 9-11, Kouvola. Aikuissosiaalityön aamukahvit Teema: Pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön

Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
Pääkasarmi tila: 251

Aika: 11.9.2018 klo 9.00 – 11.00

Ohjelma: Pääkaupunkiseudulla on haettu uutta orientaatiota sosiaalityöhön ja sosiaaliseen kuntoutukseen motivoivasta, luovasta ja ongelmanratkaisuun keskittyvästä leikillisyydestä ja pelillisyydestä. Leikillisyys on tutkimuksissa liitetty muun muassa masennuksesta, ahdistuksesta ja sairauksista toipumiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja myönteisten ystävyyssuhteiden syntymiseen. Leikillisyys ja pelillisyys tuovat uutta näkökulmaa paitsi palveluiden käyttäjille myös työntekijöille ja parantavat näin myös työhyvinvointia ja sitä kautta palvelujen laatua. Toimintaa on kehitetty PRO SOS -hankkeen Soccan osahankkeessa ja pelillisyyden ja leikillisyyden teemaan meitä johdattaa erikoissuunnittelijat Tytti Hytti ja Pekko Kähkönen.

Tilaisuus on osa valtakunnallisen PROSOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa hankkeen toimintaa ja järjestetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kanssa.

Ennakkoilmoittaudu 3.9.2018 mennessä tästä linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/59F986468C1C5441.par

Lisätietoja: Pirkko Haikara, p. 040 830 6318, pirkko.haikara@socom.fi

Lataa tilaisuuden ohjelma (pdf) tästä linkistä

Kelan ja kunnan sosiaalityön yhteistoimintamalli (versio 1.0) julkaistu

PRO SOS -hanke on yhteistyössä Kelan, Kuntaliiton ja kuntien sosiaalityön kanssa valmistellut yhteistoimintamallin. Mallissa huomioidaan asiakkaat, joiden mahdollisuudet ja kyvyt asioida sähköisesti ovat hyvin erilaiset. Siinä esitellään Kelan palveluiden saatavuutta erilaisilla alueilla, sekä toimeentulotuen prosessia Kelan sisällä. Mallissa kerrotaan myös mihin asioihin Kelassa kiinnitetään huomiota, kun asiakkaan mahdollista tarvetta sosiaalityölle arvioidaan. Yhteistyön tavoitteena on saada sosiaalityö kohdennettua sitä tarvitseville ja saada aikaan muutoksia, jotka estävät ja vähentävät syrjäytymistä. Yhteistoimintamallin kehittäminen jatkuu kokeiluin ja alueellisin työpajoin.

Avaa yhteistoimintamalli tästä linkistä.

PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke Mediatiedote 30.4.2018

 

Kouvolan aikuissosiaalityön ja TYPin yhteinen asiakasraati perusteilla

Kouvolan aikuissosiaalityössä ja TYPissä tehtävässä sosiaalityössä halutaan antaa tilaa asiakkaiden vaikuttaa työn sisältöihin ja tarjottaviin palveluihin. Nyt toivotaan mukaan ihmisiä, jotka tietävät mistä on kysymys, kun puhutaan aikuissosiaalityön ja TYPin palveluista.

Asiakasraati aloittaa toimintansa toukokuussa TYPin tiloissa. Parhaillaan raatiin etsitään vapaaehtoisia jäseniä Kouvolan alueelta. Asiakasraati toiminnasta kertova infotilaisuus järjestetään tiistaina 8.5.2018 klo 15 TYPin tiloissa osoitteessa Hallituskatu 7 A, 3. krs.

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Nina Lindeman ja TYPin palveluohjaaja Satu Kaleton kertovat, että tavoitteena on saada raatiin mukaan innokkaita ihmisiä, joille itselleen aikuissosiaalityön tai TYPin palvelut ovat tuttuja. Lindeman lisää vielä, että asiakkaiden omakohtaiset kokemukset palveluista antavat meille työntekijöille yksilön näkökulman, jossa konkretisoituu se, mitä asiakas oikeasti ajattelee ja kokee käyttäessään palveluitamme.

Asiakasraadin perusidea on tarjota asiakkaalle mahdollisuus tulla yhdenvertaisena kumppanina kehittämään toimintaa yhdessä sosiaalialan ammattilaisen kanssa. Asiakasraadit, kehittäjäasiakasryhmät ja kokemusasiantuntijuus ovat hyväksi havaittuja menetelmiä, joiden avulla voimme kehittää parempia palveluja olemassa oleviin tarpeisiin. Lisäksi tämän tyyppinen toiminta antaa myös työntekijöille ja asiakkailla mahdollisuuden vaihtaa roolista toiseen ja saada kokemuksen toisen näkökulmasta, kertoo PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa hankkeen projektikoordinaattori Pirkko Haikara

Käytännössä asiakasraatitoiminta aloittaa toimintansa toukokuussa ja yhteen kokoonnutaan noin kerran kuukaudessa. Raadissa käsiteltävistä asioista päätetään yhdessä ensimmäisellä kokoontumiskerralla ja muutoinkin raamitetaan yhdessä raadin toimintakäytäntöjä. Sopiva raadin koko on 10 raatilaista ja lopullinen raati muodostuu toimintaan halukkaista ja sitoutuneista henkilöistä, jotka haastatellaan vielä yhteisen infotilaisuutemme jälkeen, kertoo Satu Kaleton TYPistä

Lisätietoja: projektikoordinaattori Pirkko Haikara, puh. 040 830 6318, pirkko.haikara@socom.fi, www.prosos.fi