Huomaatko tiettyjen asioiden tai ongelmien toistuvan? Tai tuleeko esiin myönteisiä kehityskulkuja? Onko asioita, jotka herättävät huolta ja joihin toivot muutosta? Onko sinulla mahdollisesti ratkaisuehdotusta asiaan?
Saatat työssäsi kohdata asioita, jotka jäävät vaivaamaan. Tai sitten myönteisiä ja onnistuneita käytäntöjä olisi hyvää jakaa. Sosiaalisen raportoinnin avulla pääset kertomaan näistä asioista eteenpäin, jolloin ratkaisuja voidaan ryhtyä kehittämään. Sosiaalinen raportointi onnistuessaan antaa kattavan ja ajankohtaisen tilannekatsauksen siitä, mitä kuntalaisten elämään tällä hetkellä kuuluu, ja onko juuri nyt nousemassa ilmiöitä, joihin olisi hyvä pikimmiten puuttua.

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN RAPORTOINTI

Tarkoitettu Kymsotessa ja Eksotessa työskenteleville sosiaalityöntekijöille kaikilla palvelualueilla.

Linkki sosiaalisen raportoinnin lomakkeeseen

Info

Socomin rekisteri ja tietosuojaseloste 

Mitä halutaan ratkaista?:
Sosiaalinen raportointi on sosiaalityössä toimiva tapa tehdä SHL7 § edellyttämää rakenteellista sosiaalityötä. Kanava, jossa työssä havaitusta ilmiöstä kumpuavan toimenpide-ehdotuksen etenemiseen voi luottaa ja josta saa palautteen. Sosiaalityön ammatillisen statuksen vahvistuminen. Asiakaskunnan osallisuuden edistyminen. Samalla saadaan tietoa sosiaalityön kehittämisen tarpeista ja heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten tilanteesta sosiaalityöhön ja maakuntaan laajemmin aina alueen päätöksentekoon asti.

Hallinnollinen prosessi:
Socom kerää kuntakohtaiset raportit kaksi kertaa vuodessa ja tekee niistä koosteen, jonka toimittaa Eksotessa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalle ja Kymsotessa sosiaalityön johtajalle. Koosteet käsitellään perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmässä, josta ne asian/ ilmiön perusteella viedään tarpeen mukaan eteenpäin muihin Eksoten ja Kymsoten päättäviin elimiin. Raportit menevät tiedoksi aina myös kuntien palvelujohtajille, jotta siellä voidaan myös asioita huomioida.

<– takaisin