Socom on mukana kansainvälisessä Tool4Teen-hankkeessa, jonka kohderyhmänä ovat teinivanhemmat sekä heitä työssään kohtaavat ammattilaiset.

Hankkeen tavoitteena on

  • Parantaa nuorten oppimisen laatua.
  • Tarjota ammattilaisille käyttöön sarjakuvaan perustuva työkalu ”Toolkit -Teen Parents COMIC STRIP Integration Road Map” tukemaan teinivanhempien kanssa tehtävää työtä eri palveluissa. Materiaalin avulla voidaan tukea teini-ikäisten vanhempien itsenäistä ja merkityksellistä elämää.
  • Lisätä nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ja teini-ikäisten vanhempien vaikutusmahdollisuuksia.

Socomin osatoteutuksessa tehtiin nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten haastatteluja Webropol-kyselyllä. Haastatteluja toteutettiin yhtenäisellä kysymyspatteristolla jokaisessa osatoteuttajamaassa, ja vastaukset toimivat toteutettavan työkalun taustamateriaalina.

Sarjakuvan perustuvaa työkalua alettiin työstämään vuonna 2020. Se jaettiin teemoihin ja eri maiden edustajat tekivät käsikirjoituksen sarjakuvan puhekupliin, henkilöiden sijoitteluun ja tilannekuvauksen. Hankkeeseen palkattu taiteilija toteuttaa sarjakuvan.

Erasmus+ -rahoitteista hanketta hallinnoi Minties Bitès (Liettua) ja osatoteuttajina toimivat Wyzsza Szkola Biznesu i Nauk o Zdrowiu (Puola), Future in Perspective Limited (Irlanti), Willingness (Malta) sekä Socom. Hankeaika on 1.2.2020-31.1.2022