Socomin uutiskirje 6/2021 Avaa selaimessa
Socomin palvelut ja hankkeet -Prezi esitys
Socomin uusi toimitusjohtaja on Marjukka Heikkilä

Marjukka Heikkilä aloitti Socomin toimitusjohtajana elokuun alusta. Marjukka siirtyi toimitusjohtajan tehtäviin toimittuaan lähes 10 vuotta erikoissuunnittelijana Socomilla. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaalityöstä sekä sosiaalityön kehittämisen tehtävistä.

Sosiaalityössä on meneillään uudistusten ajanjakso. Isoimpana tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimenpanon käynnistyminen. Tuleva uudistus tulee vaikuttamaan myös sosiaalialan osaamiskeskuksien toimintaan. Toivon Socomin jatkavan alueellamme vahvana sosiaalialan kehittämistyön ja tutkimuksen edistäjänä sekä yhteistyön ja verkostojen rakentajana.

Uudet Socomilaiset

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio

Pamela Stenberg aloitti elokuun alusta osa-aikaisena lasten edunvalvonnan koordinaattorina lastensuojelu- ja rikosasioissa. 

Koulutukseltani olen VTM, erikoissosiaalityöntekijä ja sosionomi (amk). Olen vuodesta 2019 toiminut lasten edunvalvojana lastensuojelu- ja rikosprosesseissa. Minulla on pitkä työkokemus sosiaalialan eri tehtävistä, etenkin lastensuojelualalta.

 

Sosiaalityön osaamisen koordinaatio

Hanna Savolainen aloitti elokuussa sosiaalityön osaamisen koordinaation työtehtävissä.

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä (YTM). Työkokemustani olen kartuttanut lastensuojelun sosiaalityössä, perhetyössä ja laitostyössä. Lisäksi olen toiminut tukihenkilönä ja lastensuojelun edunvalvojana. Vapaa-ajallani mökkeilen, matkustelen, tapaan ystäviä ja elän pikkulapsiperhearkea sen iloineen ja haasteineen. 

Sosiaalityön osaamisen koordinaatiossa saan olla vahvistamassa eri keinoin sosiaalityön osaamista Kymsotessa ja Eksotessa. Pääsen toteuttamaan sosiaalista raportointia Kymenlaakson ja Etelä-Karjan maakunnissa, sekä suunnittelemaan maakuntien välistä koulutusyhteistyötä. Lisäksi saan osallistua sosiaalityön maisterihankkeen valmistelutyöhön ja toimia yhteyshenkilönä eri toimijoiden ja alueiden välillä sosiaalityön osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kerran kuukaudessa järjestettävät sosiaalityön aamukahvit tulevat minulle tutuiksi ja sen myötä toivottavasti myös alueen sosiaalityöntekijät. Odotan kovasti yhteisiä aamukahvikeskusteluja kanssanne! 

 

Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio

Jenna Lampinen aloitti  17.8. Ehkäisevän päihdetyön hankekoordinaattorina.

Olen Jenna Lampinen Kouvolasta, koulutukseltani Yhteisöpedagogi YAMK. Työtehtäväni on kehittää ehkäisevän päihdetyön alueellisen koordinaation rakenteita Kymenlaaksossa. Tehtävä sisältää verkostoyhteistyön edistämistä sekä ehkäisevän päihdetyön rakenteiden ja käytäntöjen vahvistamista kunnissa.

Olen työskennellyt nuorisotyön kentällä kymmenen vuoden ajan, jossa ehkäisevä työ ja sen merkitys ovat tulleet tutuiksi. Ehkäisevän päihdetyön koordinointi on hieno mahdollisuus päästä kehittämään alueen toimijoiden yhteistyötä sekä vaikuttaa Kymenlaaksolaisten hyvinvointiin. Tartunkin nyt innolla tähän uuteen haasteeseen!

Voimaa ikämiesten arkeen

Miina Sillanpään säätiön ja Socomin yhteishanke Voimaa ikämiesten arkeen on käynnistynyt kesäkuussa. Hanketta rahoittaa Stea ja se on kestoltaan kolme vuotta (2021–2024). Hankkeen hankekoordinaattorina toimii Henri Uotila ja hanketyöntekijänä Nina Markkanen.

Hanke vastaa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa tehtyihin havaintoihin, joiden mukaan miesten jäädessä eläkkeelle, heillä on riski syrjäytyä ja jäädä kotiin. Näitä miehiä on myös vaikea tavoittaa ja saada erilaisen toiminnan piiriin. Hankkeen tavoitteena onkin edistää 60–70-vuotiaiden miesten elämän hallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä. 

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen toimintamuotoja ovat etsivätyö, suljettu ja avoin ryhmätoiminta sekä vapaaehtoisvalmennus. Ryhmäläiset pyritään tavoittamaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa tehtävän etsivän työn avulla. Hankkeessa käynnistettävä ryhmätoiminta on tarvelähtöistä ja ryhmiin osallistuvat miehet suunnittelevat itse ryhmätoiminnan sisällöt itseään kiinnostavista aiheiden pohjalta. Vapaaehtoisvalmennuksen avulla toiminta pyritään juurruttamaan ja sen kautta varmistamaan toiminnan jatkuminen myös hankkeen jälkeen. 

Hankkeessa elämänhallintaa, osallisuuden kokemuksia ja sosiaalista toimintakykyä tullaan mittaamaan soveltuvien mittareiden avulla. Hankkeen sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä, sekä yhteistyön tuloksia mitataan Social Return on Investment (SROI) – analyysin avulla.

Hankkeen yhteistyötahoina ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Haminan, Kotkan ja Imatran kaupungit, Luumäen kunta sekä Etelä-Karjalan Mielenterveys Ry.

AATOS - ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa -hankkeen päätöswebinaari järjestetään tiistaina 21.9.2021 klo 12.30–15.30.

 

AATOS-hankkeessa on vuosien 2019–2021 aikana kehitetty kotihoidon toimintaympäristöä, kasvatettu niin nykyisten kuin tulevien kotihoidon ammattilaisten osaamista sekä selvitetty kotihoidon asiakkaiden ajatuksia ja kokemuksia. Päätöswebinaarissa kootaan yhteen hankkeen tuloksia sekä futuristi Perttu Pölönen puhuu tulevaisuuden työrooleista. Päätöswebinaariin ei ole ennakkoilmoittautumista ja kuulolle voivat tulla kaikki AATOS-hankkeesta kiinnostuneet. 

Päätöswebinaarin esite avautuu tästä  Tyynesti kotona ja esitteessä olevasta linkistä pääset liittymään 21.9. webinaariin. 

Tervetuloa AATOS-hankkeen päätöswebinaariin!

 

Lisätietoa ja yhteystiedot:
Hanna Jokimies
projektikoordinaattori, AATOS-hanke
p. 044 748 5310
hanna.jokimies@socom.fi

 

AATOS-hankkeen ovat toteuttaneet LAB-ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattiopisto Sampo, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sekä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom. Hankkeen ESR-rahoituksen myöntäjä on Hämeen ELY-keskus. 

Helmi-hanke kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita

HELMI hyvää elämää ikääntyneenä -hanke on päättynyt. Kiitämme lämpimästi yhteistyökumppaneitamme sekä kaikkia muita ihmisiä, kenen kanssa meillä on ollut ilo ja onni tavata ja työskennellä.

Helmi-hankkeen materiaali löytyy osoitteesta https://socom.fi/helmi/

Hankkeen keskeinen sisältö ja tulokset on kuvattu virtuaalisessa loppuraportissa videon muodossa, joka löytyy osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=-PwHZyzw4YU. 

Henkan tiedotteessa 3/2021 mm. kokemuksia henkilökohtaisten avustajien työnantajille järjestetystä työnohjauksesta

Henkilökohtaisten avustajien työnantajille tarkoitettu työnohjauksen ryhmä kokoontui kuusi kertaa kevään 2021 aikana. Lappeenrannan ja Kouvolan ryhmät yhdistettiin vähäisen osallistujamäärän takia. Tapaamiset järjestettiin Teams-yhteyksin koronatilanteen vuoksi.

Työnohjaajana toimi syksyllä 2021 valmistuva työnohjaaja Pirkko Haikara.

Työnohjauksella koettiin olevan vaikutus omaan jaksamiseen, ja se selvensi omaa roolia työnantajana. Työnohjauksessa oli myös mahdollista tuulettaa ja jakaa ajatuksia muiden samassa roolissa olevien henkilöiden kanssa.

Lue lisää työnohjauksen kokemuksista ja sisällöistä: https://socom.fi/wp-content/uploads/2021/08/Kooste.pdf.

Tiedotteen 3/2021 muina aiheina mm.

- Avustajien palkankorotukset 1.11.2021 alkaen

- Vinkkejä, mistä työnantaja voi etsiä itselleen avustajaa

- Avustajainfon käytössäännöt.

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.

Socomin Lappeenrannan toimipiste on muuttanut IVH -kampukselle Skinnarilaan

Socomin Lappeenrannan toimipiste on muuttanut 17.8.2021 IVH:n Skinnarilan kampukselle osoitteeseen Laserkatu 6 E4

Saapumisohje:

Bussilla

Matkakeskuksesta linja 5 keskustan kautta Kampukselle, keskustasta linjat 1 ja 3.

Junalla

Lappeenrannan rautatieasemalta on kampukselle 7 kilometriä. Rautatieasemalla taksitolppa ja paikallisbussiliikenteen pysäkkejä. Taksikeskuksen puhelinnumero 0200 60 400.

Autolla

6-tieltä seuraamalla opasteita yliopistolle, ennen yliopistoa käännytään vasemmalle Teknologiapuistonkadulle ja heti seuraavasta risteyksestä oikealle Laserkadulle. Käynti Socomille on ensimmäisen rakennuksen (E) vasemmanpuoleisesta ovesta. Alueella on paljon pysäköintitilaa ja oman auton voi jättää mille tahansa vapaalle paikalle. Rekisteritunnus on ilmoitettava aulapalveluun, (kartassa vihreä i) sähköpostilla lappeenranta@ivhkampus.fi tai puh. +358 46 870 0204

 

Toivoisimme, että välität uutiskirjettä eteenpäin omassa organisaatiossasi.

Yhteistyöterveisin, 
Socomilaiset.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa