Yhteisöllisestä asumisesta on kirjoitettu uusimmassa Talentia-lehdessä.

Talentian haastattelussa kansanedustaja Satu Hassi toteaa Helsingin olevan yhteisöasumisen edelläkävijä ja valmiiden toimintamallien helpottavan huomattavasti yhteisöasumisen rakennusurakoita. Hänen mukaansa yhteisrakennuttamiselle ei ole lainsäädännöllisiä esteitä, vaan haasteena on juurikin toimintamallien puute. Hassi toivoo yhteisöasumisen vakiintuvan myös kuntien asumisratkaisuihin, sillä sen hyödyt voivat näkyä sosiaali- ja terveyspalveluiden kulutuksen vähentymisenä hyvinvoinnin lisäännyttyä.

Jutussa esimerkkeinä on Helsingin Loppukiri -yhteisö, Jason asunnot Jyväskylässä, tänä vuonna valmistuva Pöllökartano Luopioisista ja Orivedelle suunnitteilla oleva Aunen ja Erkin koti -malli. Kaikissa näissä toteuttamisen malli on ollut erilainen, mutta päämärä sama: hyvinvoinnin lisääntyminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Verkkojulkaisun Tantian jutusta voit käydä lukemassa tästä linkistä.