Kirjausten sisällöt vaihtelevat — kirjaamisvalmennus tuo osaamista kaikille sektoreille

Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmentajien valmennuksen toinen vaihe on käynnistynyt. Sen kohderyhmänä ovat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisen rajapinnan ammattilaiset. Asumispalveluiden kehittämispäällikkö Ville-Veikko Lampinen Jyväskylän Katulähetyksestä osallistui alkuvuodesta Jyväskylässä pidettyyn toisen vaiheen kirjaamisvalmentajien valmennuksen pilottiin. — Kun sain tiedon pilotista, minulle oli heti selvää, että haluan osallistua siihen. Organisaatiomme vaihtoi tietojärjestelmää pari vuotta sitten ja käyttöönottokoulutuksissa opeteltiin lähinnä teknistä käyttöä. Nyt on aika keskittyä kirjaamisen sisältöön, toteaa Lampinen.

Ville-Veikko Lampinen osallistui Jyväskylässä järjestettyyn kirjaamisvalmentajien valmennuksen 2. vaiheen pilottiin

Jyväskylän Katulähetyksessä on kehitetty kirjaamisen käytäntöjä, mutta kirjausten sisällöt vaihtelevat. Vaikka yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien osalta tarkkaa tietoa Kanta-palveluihin siirtymisestä ei vielä ole, haluaa henkilöstö olla valmiina. — Kirjaaminen on tärkeä osa asumispalveluiden laadullista kehittämistä. On hyvä asia, että pääsemme valmentautumaan aiheeseen ”yhdellä oikealla tavalla”, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen, Lampinen iloitsee. Rajapinnassa kirjaaminen ei tällä hetkellä näy erityiskysymyksenä Lampisen työyhteisössä. Työyhteisö on lähtenyt liikkeelle avaamalla sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakia ja Kanta-palveluita keskustellen. Tavoitteena on, että työntekijät kokisivat tulevat kirjaamisvalmennukset työskentelyä helpottavina ja turvaavina tekijöinä. Monien muutosten keskellä uuden ajantasaisen kirjaamiskäytännön oppiminen on nähty joskus haastavana, mutta pääsääntöisesti hyvänä ja tärkeänä asiana. — Olemme kevään aikana avanneet valmennuksen pääkohtia. Organisaatiostamme on tällä hetkellä kouluttautumassa myös toinen kirjaamisvalmentaja ja meidän on tarkoitus valmentaa yhdessä kaikki kuntouttavan työtoiminnan ja asumisen tuen työntekijämme loppuvuoden aikana, Lampinen kertoo.

Ville-Veikko Lampinen ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen aluekoordinaattori Riikka Rantanen keskustelevat kirjaamisvalmentajien valmennuksesta.

 

Lampinen pitää kirjaamisvalmentajien valmennuksen tärkeimpänä antina tietoa siitä, miten kirjaamista tulee kehittää. — Yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajilla on valtavasti asiakastietoa, mutta se ei ole koko palveluntuottajaverkoston käytössä. Tiedon saaminen koko ammattilaisverkoston käyttöön vähentäisi päällekkäistä työskentelyä ja asioiden selvittelyä. Näin aikaa jäisi enemmän asiakastyöhön. Uskon, että tämä lisäisi asiakkaan saaman palvelun laatua ja parantaisi työn tuloksia, hän jatkaa. Yhteistyö pilotissa mukana olleiden kuntatoimijoiden kanssa sujui Lampisen mukaan mukavasti. Hän sai muodostettua kuvan julkisen sektorin kirjaamisesta ja kuuli heidän kokemuksiaan. — Koen kuitenkin, että julkisen sektorin osalta uudet käytännöt tulevat todeksi jo aiemmin kuin meillä. Vaikka erojakin on, minulle jäi olo, että olemme tässä asiassa yhdessä.

 

 

 

Suomenkielisen kirjaamisvalmentajien valmennuksen ryhmien osalta ilmoittautuminen on päättynyt, mutta voit kysyä vapaita paikkoja syksyn ryhmiin aluekoordinaattorilta.

Ruotsinkieliseen kirjaamisvalmentajien valmennukseen voit ilmoittautua 19.5.-15.10.2017, lue lisää tästä linkistä.