THL on julkaissut uuden sosiaalihuollon tiedonhallinnan oppaan: ’Asiakasasiakirjojen konteksti. Opas sosiaalihuollon asiakirjojen kontekstinkuvailuun Kanta-palveluissa. Versio 1.0’. Oppaassa selvitetään asiakasasiakirjan liittämistä asiaan, palvelutehtävään, palveluprosessiin ja sosiaalipalveluun. Opasta voi hyödyntää esimerkiksi sosiaalihuollon asiakastyön kirjaamisessa, sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymiseen valmistautumisessa ja asiakastietojärjestelmien määrittelyssä.

Linkit:
Palvelutuotannon toiminnalliset määrittelyt (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen)
Asiakasasiakirjojen konteksti. Opas sosiaalihuollon asiakirjojen kontekstinkuvailuun Kanta-palveluissa. Versio 1.0 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)