Sosiaalihuollon Kanta-palveluiden käyttöönotto lähenee ja tämä edellyttää monenlaista valmistautumista: nykyisten asiakaskirjausten toimintatapojen kartoitusta, työntekijöiden kouluttamista määrämuotoiseen kirjaamiseen ja tietojärjestelmien viilausta. Ja kaikki koskee myös yksityistä sektoria ja oppilaitoksia.

Valmistautumista monella tavalla

Laki tulee velvoittamaan kaikkia sosiaalipalveluiden tuottajia Kanta-palveluiden ja tätä kautta yhteisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon. Ensin julkisissa palveluissa, sitten yksityisellä sektorilla. Ja ennen tätä täytyy valmistautua.

Aluksi kartoitetaan organisaatioiden toimintatapoja ja tässä hyvänä apuna on nykytilan kartoituksen työkalu, joka löytyy Kansa-koulu II -hankkeen verkkosivuilta. Sen avulla selvitetään, mitä asiakasasiakirjoja organisaatiossa syntyy missäkin asiakasprosessin vaiheessa. Näitä asiakirjoja verrataan THL:n määrittelemiin asiakirjarakenteisiin, joihin voi tutustua sosmeta.fi-verkkosivuilla.

Nykytilan kartoituksen lisäksi on tarpeen muuttaa toimintatapoja ja perehdyttää työntekijöitä määrämuotoiseen kirjaamiseen. Kansa-koulu II -hankkeessa valmennamme kirjaamisvalmentajia tätä varten. Valmennuksen sisältöjä ovat mm. kirjaamisen rakenteisuus, yhdessä asiakkaan kanssa tehtävän osallistavan kirjaamisen periaatteet ja kirjaamisen etiikka, kyse ei siis ole pelkästään teknisestä kirjaamisesta.

Lopuksi täytyy vielä laittaa tietojärjestelmät kuntoon, jotta asiakastietojärjestelmät ovat Kanta-yhteensopivia.

Herätys yksityiset palveluntarjoajat

Vaikka julkinen sektori ottaa Kanta-palvelut käyttöön ensin, on yksityisen sektorin oltava hereillä jo nyt. Jatkossa vaadimme sosiaalipalveluiden tuottajilta määrämuotoista kirjaamista, ja uskon että kilpailutuksissa tullaan painottamaan määrämuotoisen kirjaamisen osaamista. Vai hyväksymmekö sen, että yksityiset palveluntuottajat kirjaavat asiakastietoja omalla tavallaan, ja julkisella sektorilla muunnamme kirjaukset määrämuotoon?

Visiona kevyt mobiilisovellus kirjaamiseen

Tulevaisuudessa ei tule olemaan mitään muuta sähköistä tapaa arkistoida sosiaalihuollon asiakastietoja kuin Kanta-palvelut ja yhteinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Jos käytössä on sähköinen asiakastietojärjestelmä, on sen oltava Kanta-palveluihin yhteensopiva.

Suomessa on paljon yhden miehen tai naisen yrityksiä, jotka tuottavat sosiaalihuollon palveluja. Jos käytössä ei ole sähköistä asiakastietojärjestelmää, on tarvetta kehittää kevyt ratkaisu asiakastietojen kirjaamiseen ja arkistointiin. Visiona voisi olla mobiilisovellus, jonka kautta asiakastietoja voi kirjata ja arkistoida. Näin ei syntyisi suuria kustannuksia, vaan selvittäisiin tabletilla tai älypuhelimella.

Pienet yritykset, älkää hätääntykö! Uskon, että tuotetaan ratkaisu juuri teidän tarpeisiinne. Olkaa kuitenkin aktiivisia ja ottakaa haltuun määrämuotoinen kirjaaminen! Tässä auttaa Kansa-koulu II -hanke.

Kansa-koulu-hanke on valmentanut yli 1 800 kirjaamisvalmentajaa ja valmennukset jatkuvat. Valmennamme tällä hetkellä yksityisen sektorin työntekijöitä, koulutusorganisaatioiden henkilökuntaa ja järjestämme tietopaketteja sote-esimiehille, asiakirjahallinnosta vastaaville henkilöille sekä asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjille.

Osaamista jo opiskelijoille

Kirjaamisvalmentajat ovat kuumaa kamaa myös työmarkkinoilla. Kun CV:ssä on maininta ”olen kirjaamisvalmentaja”, on työnantaja tyytyväinen työntekijän osaamiseen.

Työnantajat odottavat myös, että oppilaitoksista valmistuu vahvoja määrämuotoisen kirjaamisen osaajia. Kaikkien tulevaisuuden sosiaalialan työntekijöiden on osattava uudenlainen tapa kirjata. Onhan lähihoitajilla, sosionomeilla, sairaanhoitajilla, sosiaalityöntekijöillä ja kaikilla muillakin sosiaalipalvelujen työntekijöillä opetussuunnitelmassa sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen? Jos ei, niin vielä ehtii hyvin mukaan Kansa-koulu II -hankkeeseen.

Hankkeessa valmennamme koulutusorganisaation henkilökuntaa määrämuotoiseen kirjaamiseen ja tuotamme yhteistyössä oppilaitosten kanssa opetuskokonaisuuden, jota voi jatkossa käyttää osana oppilaitoksen opetussuunnitelmaa.

Jos tarvitset lisätietoa sosiaalihuollon asiakastiedon määrämuotoisesta kirjaamisesta, ole yhteydessä Kansa-koulu II -hankkeeseen.

Lisätietoa THL:n verkkosivuilla sosiaalihuollon Kanta-palveluiden käyttöönotosta ja aikataulusta

Kirjoittaja Marjo Orava toimii valtakunnallisen Kansa-koulu II -hankkeen hankejohtajana Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa Socomissa.

Kirjoitus on osa valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskusten verkoston sote-uudistusta ja valinnanvapauslakia käsittelevää MikäSOte blogisarjaa. Kirjoituksia julkaistaan myös muiden sosiaalialan osaamiskeskusten verkkosivuilla.