Lapset puheeksi ja voimavarat käyttöön

Kaakkoissuomalaiset lapsiperheitä työssään tapaavat ammattilaiset ottavat tänä syksynä Lapset Puheeksi -menetelmän laajasti käyttöön. VALO-hankkeessa menetelmä- ja kouluttajakoulutusta toteutetaan elokuusta alkaen yhteistyössä kouluttaja Bitta Söderblomin kanssa. Koulutuksiin osallistuu yhteensä 19 hankekuntien varhaiskasvatuksen ammattilaista. VALO tekee myös tiiviistä yhteistyötä Eksoten sote-ammattilaisten sekä Osaava Vanhemmuus-hankkeen järjestötoimijoiden LP-koulutusryhmien kanssa. Synergiaetuna on mm. menetelmän seurannan ja juurruttamisen toteuttaminen sekä yhteinen kick off -iltapäivä Lappeenrannassa 25.11.

Voimavaroja arkeen

Työskentelyn konkreettisena päämääränä on lapsen arkipäivän sujuminen niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa tai harrastuksissa huomioiden samalla lapsen elämäntilanne ja erityiset piirteet. Keinojen arjen helpottamiseksi etsitään yhdessä perheenjäsenten ja läheisten kanssa.

Kaksiportaisessa menetelmässä apuna ovat Lapset puheeksi -lokikirjat. Vanhempien kanssa käytävän keskustelun lisäksi voidaan pitää LP-neuvonpito, johon kutsutaan laajemmin lapsen elämässä mukana olevia henkilöitä. Työskentelyssä tarkoituksena on haavoittuvuuksien lisäksi löytää vahvuuksia eli voimavaroja helpottamaan arkea. Ajatuksena on, että haavoittuvuudet ja vahvuudet syntyvät lapsen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, joten aikuisilla on mahdollisuus vaikuttaa niihin.

 

Yhtenäinen menetelmä Kaakkois-Suomen ammattilaisille

Kevään koulutusten jälkeen VALO-hankekuntien varhaiskasvatuksessa on 19 uutta LP-kouluttajaa. Menetelmäosaaminen niin varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin lapsiperheitä palvelevien järjestöjen kesken tuo synergiaetua perheiden kanssa tehtävään työhön. Yhteinen, näyttöön perustuva menetelmä lisää myös perheiden osallisuuden mahdollisuuksia.

Lapset puheeksi-menetelmästä voit lukea lisää Mielenterveystalo-palvelussa ja Suomen Mielenterveysseuran nettisivuilta.