Syyskuussa Lemillä selvitettiin  Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen puitteissa, missä kaikkialla vapaaehtoiset toimivat ja mitä tuen toiveita ja tarpeita heillä on. Lemillä toimii vapaaehtoisia monipuolisesti eri tehtävissä, muun muassa ikäihmisten saattajana, asiointi- ja kuljetusapuna, erilaisten ryhmien ja kerhojen vetäjänä sekä tapahtumien järjestäjänä. Erityisesti ikäihmisten parissa toimivat vapaaehtoiset kaipaavat koulutusta ja yhteistä keskustelua, mikä on vapaaehtoisen rooli ja vastuu kulloisessakin tilanteessa ja milloin tarvitaan ammattilaisen apua.

Lokakuussa kaikille nykyisille ja uusille vapaaehtoisille on tarjolla vapaaehtoistoiminnan koulutusta torstaina 17.10. klo 17-19 Lemin Vanhassa Pappilassa (Toukkalantie 5, 54710 Lemi)

Kuva: vaahteranlehti

Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin, vapaaehtoistyöntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä erilaisiin tapoihin toimia vapaaehtoisena Lemillä. Koulutus on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Koulutuksesta saa itselleen myös todistuksen. Koulutus toimii myös rekrytointi-infona uusilla vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille, mutta ei vielä sido mihinkään. Koulutuksen järjestää yhteistyössä Lemin kunta, Eksote ja Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 15.10.2019 mennessä Heini Maijanen p. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi.