Tule kuulemaan viimeiset kuulumiset henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta ja kertomaan omat kokemuksesi ja toiveesi setelin toimivuudesta. Paikalla Eksoten palvelunohjaajia ja kotihoidon väkeä. Tilaisuudessa saat myös tietoa, miten Tatu II -hanke voi tukea yritystäsi.

Eksotella on käytössä useita palveluseteleitä, joista uusimpana on otettu käyttöön henkilökohtaisen budjetin palveluseteli. Henkilökohtainen budjetti on käytössä Eksoten Vammaispalveluissa​​, Perhepalveluissa ja Vanhus- ja terveyspalvelussa Hoivan tulosalueella. Henkilökohtainen budjetti on vaihtoehto Eksoten omalle palvelulle. Henkilökohtaista budjettia voidaan tarjota asiakkaalle, joka tarvitsee jatkuvaa ja laaja-alaista tukea. ​Asiakkaan tarvitsemien palvelujen perusteella määritellään henkilökohtaisen budjetin sisältö ja palveluihin käytettävissä oleva euromäärä.

Perusajatus henkilökohtaisen budjetin käytössä on, että ihmiset tietävät itse parhaiten, mitkä asiat ovat heille tärkeitä ja millaista elämää he haluavat elää. Kun ihmiset saavat itse suunnitella ja järjestää tarvitsemansa palvelut, ratkaisut vastaavat parhaiten heidän avun ja tuen tarpeisiinsa. Budjetilla voikin hankkia omaa tilannetta parhaiten tukevia palveluita yksityiseltä palveluntuottajalta Eksoten tuottaman palvelun sijasta. Toiveena on, että palveluntuottajat voisivat tarjota monenlaisia erilaisia palveluita huomioiden myös muutkin kuin sotepalvelut. Tämä mahdollistaa yrittäjille oman palvelutoiminnan kehittämistä.

Lisätietoa Eksoten henkilökohtaisesta budjetista täältä

Ilmoittautuminen helena.puolakka@socom.fi