Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet

Hankkeen digitaalinen loppuraportti

Tällä digitaalisella loppuraportilla tehdään näkyväksi hankkeen tuloksien kautta kehitysvammaisten kansalaisuuden ja osallisuuden toteutumista. Keskustelun ylläpitäminen kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä tietoisuuden lisääminen yhteiskunnallisella tasolla on ajankohtaista ja jatkuu myös hankkeen päätyttyä. Loppuraporttiin on koottu kaikki hankkeen aikana tuotettu materiaali ja saadut tulokset.
Bridging-hankkeessa kehitettiin kansainvälisessä yhteistyössä toimintamalleja kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen ajalla 1/2019 – 2/2021. Hankkeen toiminta-alue oli Kymenlaakso ja kohderyhmänä toimintakeskuksissa päiväaikaisessa toiminnassa olevat kehitysvammaiset ihmiset sekä toimintakeskusten työntekijät.

Bridging-hankkeen keskeiset toimenpiteet:

 • Hyödynnetään Työterveyslaitoksen kehittämää Kykyviisaria kehitysvammaisille ihmisille osallisuuden  ja hyvinvoinnin tunnistamisen välineenä
 • Osallistetaan asiakkaita sekä työntekijöitä järjestämällä alueellisia työpajoja kansalaisuuden, osallisuuden, oman elämän suunnittelun sekä tuetun päätöksenteon teemoista
 • Kehitetään toimintamalli ja työkalu oman elämän suunnitteluun​ ja sen näkyväksi tekemiseen
 • Ylläpidetään yhteiskunnallista keskustelua tuottamalla digitaalista materiaalia sekä julkaisuja
 • Ylläpidetään kansallista ja kansainvälistä keskustelua tasavertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumisesta sekä tarkastellaan palvelujärjestelmää hyviä käytäntöjä vaihtaen

Bridging – hankkeen keskeiset tulokset

Kykyviisarin uusi kieliversio ”helpotettu selkokieli” 

Bridging-hanke on osallistunut työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisarin kehittämis- ja kokeiluosuuteen yhteistyötahona asiantuntija-alueenaan kehitysvammaisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen.

Digitaalinen työkalu ”Polku kansalaisuuteen”

Bridging-hankkeessa on kehitetty kehitysvammaisille henkilöille digitaalinen työkalu. Tämä on visuaalinen Prezi-esitys kehitysvammaisten kansalaisuuteen ja osallisuuteen liittyvistä teemoista, jossa teoreettisena viitekehyksenä Simon Duffyn kansalaisuuden avaimet.

Henkilöstön verkkokoulutus ”Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet”

Bridging-hankkeen kohderyhmänä kehitysvammaisten henkilöiden lisäksi oli heidän kanssaan työskentelevät työntekijät ja toimenpiteenä henkilöstön koulutus. Bridging-hanke toteutti verkkokoulutuksen Kymsoten henkilöstölle ajalla 1.11.2020 –  28.2.2021.

Videomateriaali 

Videomateriaalin avulla tehtiin näkyväksi kehitysvammaisten osallisuutta, kansalaisuutta ja sosiaalista näkökulmaa sekä ylläpidettiin yleistä keskustelua asenneilmapiiriin ja tiedostamiseen liittyen.

Kansainvälinen yhteistyö

Belgian vammaispalvelujärjestelmää ja osatyökykyisten työllistymistä tukevia toimia kuvattiin raportilla ja videoilla.

Digitaalinen loppuraportti

Tehdään näkyväksi hankkeen tuloksien kautta kehitysvammaisten kansalaisuuden ja osallisuuden toteutumista.

 • Henna Raikaslehto
  projektipäällikkö, Socom
 • Ann-Mari Sippu
  projektipäällikkö, XAMK
 • Marianne Heikkinen
  projektityöntekijä, XAMK
 • Hanna Pajari-Seppänen
  TKI-asiantuntija, XAMK