Kirjaamisvalmennuksen tavoitteena on edistää sosiaalialan henkilöstön valmiuksia kirjata asiakastietoja määrämuodossa.

Kirjaamisvalmentajien suomenkielinen valmennus sosiaalialan julkisten organisaatioiden henkilöstölle jatkuu Kansa-koulu-II-hankkeessa kevään 2018 ajan.

Ruotsinkielinen kirjaamisvalmentajien valmennus käynnistyi marraskuussa 2017 ja päättyy huhtikuussa 2018.

Kirjaamisvalmennuksen kohderyhmä laajeenee Kansa-koulu-II-hankkeessa. Valmennusta kohdistetaan laajemmin sosiaalipalveluja tuottavien yksityisten organisaatioiden henkilöstöön. Hanke järjestää kirjaamisvalmennusta myös sote-esimiehille, sote-organisaatioiden asikairjahallinnosta vastaaville toimijoille ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjille. Lisäksi koulutusorganisaatioiden edustajat ovat yhteistyössä varmistamassa, että oppilaitosten opetussuunnitemiin sisällytetään sosiaalihuollon tiedonhallintaan ja määrämuotoisen kirjaamiseen liittyviä opintoja. Nämä uusien kohderyhmien valmennukset käynnistyvät syksyllä 2018.

Kirjaamisvalmennus jalkautuu organisaatioihin kirjaamisvalmentajien välityksellä. Kansa-koulu-hankkeen kouluttamat kirjaamisvalmentajat ovat määrämuotoiseen kirjaamiseen ja asiakasasiakirjalain toimeenpanoon perehdytettyjä sosiaalialalla toimivia ammattilaisia.

Kirjaamisvalmennuksen mahdollistaa Kansa-koulu-hankkeessa tuotettu laaja kirjaamisvalmennusmateriaali. Sen aihepiireihin kuuluvat muun muassa sosiaalihuollon kirjaamisen perusperiaatteet, kirjaamisen etiikka ja asiakaslähtöisyys, määrämuotoinen kirjaaminen, sosiaalipalvelujen luokitus ja sosiaalihuollon asiakastietomalli, tietosuoja ja tietoturva, kieli, kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla, kirjaamisen käytännöt ja kirjaamisosaamisen jalkauttaminen ja motivointi. Materiaali on kirjaamisvalmentajien käytettävissä sähköisessä oppimisympäristössä Moodlessa.

Kansa-koulu-I-hankkeessa valmistui 1 628 kirjaamisvalmentajaa. Kirjaamisvalmentajista on muodostunut maakunnallisia verkostoja, jotka jatkavat kirjaamisosaamisen kehittämistä. Hankkeen aluekoordinaattorit koordinoivat verkostoja ja tukevat kirjaamisvalmentajia alueellisten kirjaamisvalmennusten toteutuksessa.

Lisätietoja
Hankkeen aluekoordinaattorit