Sosiaalityön osaamisen koordinaatiolle on asetettu tehtäväksi:

  1. Kartoittaa sosiaalityön osaamisen tarpeet Kymsotessa ja Eksotessa henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja suunnitella sen pohjalta alueella toteutettavat toimenpiteet yhteistyössä Kymsoten ja Eksoten kanssa
  2. Kehittää sosiaalityön koulutusta yhteistyössä kuntayhtymien ja muiden toimijoiden kanssa
  3. Käynnistää sosiaalinen raportointi ja luoda yhteistyössä alueiden kanssa siihen käytännöt
  4. Maisterikoulutushankkeen valmistelutyö alueella
  5. Sosiaalityön asiantuntijuuden vahvistaminen
  6. Toimia yhteyshenkilönä eri toimijoiden sekä alueiden välillä sosiaalityön osaamisen koordinointiin liittyvissä asioissa

<– takaisin