Saimaan ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2016 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava asiantuntijakoulutus sosionomeille. Koulutuksen tutkintonimike on sosionomi (ylempi AMK). Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohella.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa asiantuntijuuttasi. Saat työkaluja muun muassa työelämän kehittämiseen ja johtamiseen sekä yhteisöllisyyden johtamiseen ja ennakoimiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Koulutus koostuu kolmesta kokonaisuudesta: yhteisistä ammattiopinnoista (30 op), syventävistä ammattiopinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Yhteisissä ammattiopinnoissa käsitellään johtamista, tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä viestintää ja vaikuttamista.

Syventävissä opinnoissa on neljä kokonaisuutta:

  • yhteisöt, yhteisöllisyys ja osallisuus (5op)
  • yhteisöllisen sosiaalityön lähestymistavat (10op)
  • yhteisöllisyys osana elämänkulkua (10 op)
  • yhteisöllisen sosiaalityön vaikuttavuus (5 op)

Opinnäytetyö suositellaan tehtäväksi omaan organisaatioon, yritykseen tai työyhteisöön niin, että sen avulla voidaan kehittää jo olemassa olevia palveluprosesseja, toimintakäytäntöjä ja palvelun laatua.

Lisätietoja:
Sosiaalialan yliopettaja Tuija Nummela, puh. 0400 511 898, tuija.nummela@saimia.fi