Masto -hanke on ESR–rahoitteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajataustaisten naisten työelämään pääsyä valmentamalla heitä suomalaisiin toimintatapoihin ja erimuotoiseen yrittäjyyteen sekä vahvistamalla heidän osallisuuttaan ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien palveluprosesseja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella ajalla 1.1.2016 – 31.12.2017. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana on Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja osatoteuttajia ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Wirma Lappeenranta Oy.
Projektipäällikön pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellisen hoidon kannalta arvostamme lisäksi kokemusta hanketyöstä, sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön tuntemusta ja aikaisempaa kokemusta maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä. Toivomme valittavalta henkilöltä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista esitystaitoa, yhteistyökykyä sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti.
Tehtävä täytetään 15.1. alkaen tai sopimuksen mukaan. Työn osa-aikaisuudesta voidaan neuvotella hakijan kanssa, työaika on kuitenkin vähintään 50-prosenttinen. Rekrytoinnissa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimipisteenä on Socomin Kouvolan toimipiste. Hakija voi esittää palkkatoivomuksen.

Lisätietoja tehtävästä antaa Leena Kaljunen 044 748 5300 tai sähköpostitse leena.kaljunen@socom.fi

Hakemukset: 8.1.2016 mennessä osoitteeseen info@socom.fi