Ohjelma

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet
Marja Penttilä, neuvotteleva virkamies, STM

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus
Sinikka Rantala, erikoissuunnittelija, THL

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa
Hanna Lohijoki, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu-hanke

Kansa-koulu-hanke
Maarit Hiltunen-Toura, Kansa-koulu-hanke