Kansa-koulu-hankkeen Liitutaulu-blogissa projektipäällikkö Saija Siivonen kertoo Turun lastensuojelun asiakasasiakirjarakenteiden pilotoinnin hyödyistä sosiaalihuollon ammattilaiselle.