20.6.2017 päivätty THL:n määräys 1/2017 koskee sosiaalihuollon asiakastietojen käyttöoikeuksien määrittelyn perusteita. Määräys koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön käyttöoikeuksien määrittelyä sähköisesti talletettuihin sosiaalihuollon asiakastietoihin. THL on antanut määräyksen lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 23 pykälän valtuuttamana.

Määräystä sovelletaan sosiaalihuoltoa tai sosiaalipalveluja järjestäviin, tuottaviin tai toteuttaviin viranomaisiin sekä yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tarkoitettuihin palvelujen tuottajiin ja toteuttajiin.

Määräys tulee voimaan 1.7.2017. Määräystä sovelletaan silloin, kun organisaatio liittyy valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, kuitenkin viimeistään 1. päivästä tammikuuta 2021.

THL:n internetsivu ’Määräykset’ (avautuu uuteen välilehteen)
THL:n määräys 1/2017: Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) (avautuu uuteen välilehteen)