THL OPER-yksikön ohje 2/2017 koskee yleiseen käyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja kuten esimerkiksi tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistoja, yleiskäyttöisiä asianhallintaohjelmistoja, videoneuvotteluohjelmistoja sekä yleisiä viestinvälitysohjelmistoja. Yleiskäyttöisten ohjelmistojen hyödyntäminen on mahdollista sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavissa organisaatioissa.
Yleiskäyttöisten ohjelmistojen käyttö täytyy sisällyttää tietosuojan ja tietoturvallisuuden omavalvontasuunnitelmaan, mikäli ohjelmistoa käytetään asiakas- tai potilastiedon käsittelyssä.

Ohje on julkaistu THL:n sivulla Ohjeet.

Suora linkki ohjeeseen:
Ohje yleiseen käyttöön tarkoitettujen ohjelmistojen hyödyntämisestä sote-palveluissa (pdf-muodossa)