THL on päivittänyt lähes kaikki aikaisemmin julkaistut sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet toukokuussa 2017. Asiakirjakokonaisuuksiin on tehty mm. tietokomponentteihin ja terminologiseen tarkastukseen liittyviä päivityksiä.  Lisäksi asiakirjakokonaisuuksista on suuren päivitystarpeen vuoksi poistettu kaikki muut asiakaskertomukset ja asiankäsittelykertomukset paitsi vammaispalvelujen rajoitustoimenpiteen aikainen asiakaskertomus. Tästä syystä perheasioiden sovittelun asiakirjakokonaisuus on poistettu sivuilta kokonaan.

THL on päivittänyt myös tietokomponentit, joita käytetään asiakasasiakirjarakenteissa.

Asiakasasiakirjarakenteet (avautuu uuteen välilehteen)
Tietokomponentit (avautuu uuteen välilehteen)