Kulttuuripolku Senioreille- hankkeessa olemme mallintaneet ikäihmisten päivätoiminnan sisällön kehittämistä taiteilijan avustuksella. Eksoten Kotona asumisen tuen yksiköstä on tullut toive rikastuttaa kotona asuvien ikäihmisten päivätoiminnan sisältöä monipuolisesti kuntouttavaksi. Hankkeessa päivätoiminnan sisältöjen kehittäminen lähti liikkeelle taiteilijan työskentelyn kautta. Taiteilija on ohjannut ryhmää kahdessa päivätoimintayksikössä kerran viikossa, yhdessä yksikössä taiteilija ohjasi toimintaan vaihtelevina päivinä neljän viikon syklissä.

Lähtökohta taiteilijan vierailulle oli vähemmän hedelmällinen. Päivätoiminnan asiakkaat ovat hyvin huonokuntoisia. Suuri osa heistä vaikeasti muistisairaita ja monisairaita, osa on omaishoidettavia. Henkilöstö ei ole päässyt helpolla, esimiehet ovat vaihtuneet tiheään, uudistukset ovat uuvuttaneet työntekijöitä.

Mukaan valikoitui taiteilijoita eri taiteen aloilta. Heillä oli erilaiset lähtökohdat, osa oli työskennellyt muistisairaiden kanssa, osalla ei ollut aikaisempaa kokemusta ikäihmisten kanssa työskentelemisestä.

Taiteilijoiden työskenneltyä puolisen vuotta, järjestimme kehittämispäivän päivätoiminnan henkilöstölle. Päivän teemana oli ”Ihana arki – töissä saa olla kivaa!”

Työntekijät saivat teatteritaiteen keinoilla ja teatteri-ilmaisunohjaaja Johanna Juslinin johdolla tutustua toisiinsa. Työkaverit tunnettiin nimeltä, mutta heitä oli harvemmin kohdattu. Haettiin meitä yhdistäviä tekijöitä. Tämän jälkeen improvisaation keinoilla tunnusteltiin omaa epäonnistumisen pelkoa, kokeiltiin miltä tuntuisi heittäytyä.

Iltapäivällä harjoiteltiin ”kohtaamisia – onks välii, miten kohdataan?” Lähtökohtana oli hyväksyä toisen ihmisen tekemä tarjous ja harjoitella piiloilmaisujen tunnistamista. Kohtaamisia harjoitellessa mentiinkin jo aika pitkälle teatterin maailmaan. Syntyi näytelmiä hypoteettisista kohtaamisista. Kaikkien harjoitteiden taustalla oli opetella leikkimään ja ohjatusti tunnustella omien rajojen venyttämistä.

Päivän aikana kuultiin paljon naurua, iloista puheensorinaa. Leikki valtasi koko yhteisön. Jos tätä ennen työntekijät olivat vierastaneet yhteistyötä, päivän jälkeen he olivat tutustuneet toisiinsa ja huomanneet, miten paljon heillä on yhteistä. Päivän lopputulema olikin: ”tää on meidän yhteinen juttu. Me halutaan kehittää tätä työtä yhdessä!”