Saimaan ammattikorkeakoulu

Kaikille avoimessa seminaarissa etsitään tapoja tukea ikäihmisten aktiivista roolia yhteiskunnassa

Pidetään ikääntyvät osallisina! –asiantuntijaseminaarissa pohditaan Suomen vanhuspolitiikan tavoitteita ja ikäihmisten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan: mistä osallisuus ikäihmisten arjessa koostuu ja miten sitä voidaan tukea?

Professori Jyrki Jyrkämä Gerontologian tutkimuskeskuksesta sekä Tampereen ja Jyväskylän yliopistosta pohtii puheenvuorossaan sitä, mistä ikäihmisen arjen osallisuus koostuu. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintayksikön esimies Tarja Viitikko käsittelee ikäihmisten osallisuutta palveluntarpeen arvioinnissa.

Palvelukodin johtaja Johanna Viskari Palvelukeskussäätiöltä pohtii puolestaan sosiaaliohjaajan osaamista ja asiantuntijuutta työssä ikääntyvien kanssa erityisesti osallisuuden vahvistamisen näkökulmasta. Saimaan ammattikorkeakoulun lehtori Tarja Tapio tuo keskusteluun näkökulmia dementoituneen ikäihmisen osallisena pitämisestä.

Seminaari järjestetään Saimaan ammattikorkeakoulun Saimaa-salissa perjantaina 24.11. klo 10 – 15. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Ennakkoilmoittautuminen seminaariin osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/Pidetaan_ikaantyvat_osallisina_seminaari_24112017_4009.

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Helena Wright, helena.wright@saimia, 040 754 8430