Kansa-koulu-hanke kiittää hyvästä yhteistyöstä! Jatketaan määrämuotoisen kirjaamisen parissa Kansa-koulu II -hankkeessa.

Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla –hanke on saanut rahoituksen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt valtionavustusta 900 000 € ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa €. Hankeaika on 1.1.2018 – 31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea.

Kansa-koulu II -hanke tukee valtakunnallisesti Kansa-hankkeen (Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke vuosille 2016-2020) toimeenpanoa. Tämä hanke tukee Kansa-hankkeen tavoitteita tukemalla määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatioissa ja vahvistamalla alueellisesti tarvittavaa tukea. Samalla tämä hanke jatkaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa.

Kansa-koulu II -hankkeen kohderyhmänä jatkaa sosiaalialan henkilöstö julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa. Painotusta lisätään yksityisten organisaatioiden henkilöstöön. Kohderyhmä laajenee lisäksi Kansa-koulu-hanketta vahvemmin sosiaalipalvelujen esimiehiin, asiakirjahallinnon asiantuntijoihin, sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjiin sekä sosiaalialan keski- ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden edustajiin.