Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom on sosiaalialan asiantuntijuuden keskittymä, joka muodostaa kehittämis- ja yhteistyöverkoston Kaakkois-Suomen kuntien, kuntayhtymien sekä alan koulutus- ja tutkimusyksiköiden, kolmannen sektorin ja alan yrittäjien kanssa. Toimintaamme ohjaa laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Toimipisteemme ovat Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa ja tällä hetkellä palveluksessamme on 24 työntekijää.

Haemme

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTÄ

tuottamaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisia sosiaaliasiamiespalveluja ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisia potilasasiamiespalveluja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle Kymsotelle sekä kehittämään toimintaa uudessa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut tarjoavassa integroidussa palvelukokonaisuudessa.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja siinä noudatetaan Avaintyönantajien työehtosopimusta (AVAINTES). Työpaikan sijainti on Kotkassa.

 Valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 3§:n mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta tai 4 §:n mukaista tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä asiakkaan ja potilaan oikeuksien tuntemista.

Lisäksi odotamme

  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  • hyviä vuorovaikutustaitoja ja verkosto-osaamista
  • kehittävää työotetta
  • valmiutta liikkua maakunnan alueella

Tarjoamme

  • monialaisen, osaavan ja innostavan työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden aseman kehittämiseen uudenlaisessa toimintaympäristössä.

Lisätietoja

  • työn sisällöstä sosiaali- ja potilasasiamies Sirkku Bilaletdin, etunimi.sukunimi@socom.fi
  • työsuhteeseen liittyvistä asioista toimitusjohtaja Leena Kaljunen puh 044 748 5300, leena.kaljunen@socom.fi

Lähetä hakemuksesi ja CV:si 31.3. klo 16.00 mennessä osoitteeseen info@socom.fi