Jukka pyhäjoki – Dialogisuus yhteistoiminnassa

Tiina Vormisto – Yhteistoiminta -verkostoyhteistyö, johon kaikki voivat turvallisesti tulla mukaan

Kai Alhanen – Verkostotyön johtaminen