Groep Maatverk

Työllistää Belgian Flanderissa n. 21 000 henkilöä, joista 17 500 on vammaisia. Noin 70% heistä on kehitysvammaisia. Kaikkia yrityksen työntekijöitä pidetään täysivaltaisina työntekijöinä. Työt ovat pääosin alihankintatyötä teollisuudelle, ja työtä tehdään usein ryhmässä ohjaajan kanssa. Vaikka yritykset saavat rahoitusta, niiden on voitava maksaa vähintään minimipalkka. Tässä hankkeessa he haluavat keskittyä vaikeammin vammaisten työllistämisongelmiin ja ottaa käyttöön myös Kykyviisarin. Epävirallisia kumppaneita ovat Alankomaat ja Wales.

https://www.groepmaatwerk.be

Emino

Belgian Flanderissa toimiva yksityinen ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii Flanderin julkisen työvoimapalvelun kanssa yhteistyössä. Emino tarjoaa tuettua työllistymistä ja työvalmennusta vammaisille ja muille haavoittuville ryhmille avoimilla työmarkkinoilla, tavoitteena työsuhde. Eminolla on 21 toimipistettä Flanderissa. Epävirallisia kumppaneita Alankomaat, Ruotsi ja Ranska.

https://www.emino.be