Kansa-koulu-hanke tukee sosiaalihuollon organisaatioita sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain (254/2015) toimeenpanossa. Hanke etsii pilottiorganisaatioita ja -alueita, jotka haluavat ottaa käyttöön kansallisesti määritellyn sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen ja sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaiset määrämuotoiset asiakasasiakirjat. Pilottiin osallistuminen helpottaa valmistautumista sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymiseen sekä yhtenäistää toimintakäytäntöjä tasalaatuisten ja asiakaslähtöisten sosiaalipalvelujen saavuttamiseksi. Tarkat tiedot sosiaalihuollon valtakunnallisista määrityksistä löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta www.thl.fi/sostiedonhallinta.

Kansa-koulu tukee pilottiorganisaatioita:

  • tuomaan valtakunnalliset sosiaalihuollon luokitukset ja asiakasasiakirjarakenteet asiakastietojärjestelmiin
  • ottamaan sosiaalihuollon tieto- ja toimintamääritykset käyttöön vaiheittain ja hallitusti
  • tuomaan sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus käytettävään asiakastietojärjestelmään

Täyttämällä hakulomakkeen osoitatte kiinnostuksenne Kansa-koulu-hankkeen pilottiorganisaationa tai -alueena toimimiseen.  Kansa-koulu-hankkeen työntekijät ottavat yhteyttä pilotoinnista kiinnostuneisiin organisaatioihin ja -alueisiin. Pilottiorganisaatiot ja -alueet valitaan marras-joulukuussa 2015.

Hakulomakkeen linkki https://www.webropolsurveys.com/S/5396EA9B9BBF1200.par

Hakulomakkeen kysymyksiin on mahdollista vastata useammassa osassa. Vastausten tallentamisen jälkeen voitte jatkaa kyselyä linkin kautta tai linkin voi tarvittaessa välittää organisaation tai alueen sisällä toiselle henkilölle.

Pilottihakua ja Kansa-koulu-hanketta koskevat kysymykset pyydämme lähettämään sähköpostilla hankejohtaja Maarit Hiltunen-Touralle osoitteeseen maarit.hiltunen-toura@socom.fi.