Kansa-koulu-hanke on käynnistynyt 1.8.2015. Valtionavustettava hanke toteutetaan valtakunnallisesti sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen. Hallinnoijana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2015 – 30.6.2018.

Hanke (1) tukee kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia, (2) kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja (3) tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano käynnistyy pilottiorganisaatioiden tai -alueiden avoimella haulla. Hakuaika on 22.10. – 19.11.2015. Täyttämällä hakulomakkeen kunta tai alue osoittaa kiinnostuksensa Kansa-koulu-hankkeen pilottina toimimiseen. Hakulomake löytyy tästä linkistä. Pilotit valitaan marras-joulukuun aikana. Piloteissa käynnistetään valtakunnallisten sosiaalihuollon toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano ja selvitetään käyttöönoton edellyttämiä toiminnallisia ja teknisiä muutoksia sekä luodaan tarkoituksenmukainen etenemismalli. Kansa-koulu-hankkeen henkilöstö tukee kuntia tai alueita pilotoinnissa, mutta kunnan tai alueen omaakin henkilöresurssia tarvitaan.

Kirjaamisosaamisen kehittäminen käynnistyy aluekierroksella, jossa aiheena on ’Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano’. Se toteutetaan yhteistyössä Kansa-koulu-hankkeen, STM:n, THL:n ja alueen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Kierros käynnistyy 19.11.2015 Porista. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen löytyy tästä linkistä. Jokaisella sosiaalialan osaamiskeskusalueella tulee olemaan yksi tilaisuus. Aluekierroksen muut tilaisuudet järjestetään tammi-maaliskuun 2016 aikana. Kaikkiin tilaisuuksiin on mahdollista osallistua joko paikan päällä tai Webcast-yhteydellä.

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on valmentaa kaikille alueille kirjaamisvalmentajia. Heillä tulee olemaan valmius valmentaa oman organisaationsa tai alueensa sosiaalihuollon ammattilaisia määrämuotoiseen kirjaamiseen. Kirjaamisvalmentajista muodostuu koko maan kattava kirjaamisvalmentajaverkosto. Suurissa kaupungeissa ja sote-kuntayhtymissä kirjaamisvalmentajien valmennukseen olisi hyvä osallistua useampi asiantuntija. Pienistä kunnista voidaan muodostaa yhteistyöalueita, joille valmennetaan yhteisiä kirjaamisvalmentajia. Kunnissa ja alueilla on hyvä aloittaa kirjaamisvalmentajiksi koulutettavien henkilöiden kartoittaminen jo nyt. Kirjaamisvalmentajaksi voi ilmoittautua kevään 2016 aikana. Kirjaamisvalmennus kestää arviolta 2 – 4 työpäivää. Kirjaamisvalmentajien valmennukset käynnistyvät elokuussa 2016.

Sosiaalialan osaamiskeskukset palkkaavat kevään 2016 aikana alueellisia asiantuntijoita Kansa-koulu-hankkeeseen. Omilla toiminta-alueillaan alueelliset asiantuntijat (1) vastaavat hanketyön organisoimisesta, (2) toimivat kuntien ja alueiden tukena piloteissa ja luodun etenemismallin levittämisessä, (3) osallistuvat kirjaamisvalmentajien koulutukseen, mahdollisesti toimivat myös apukouluttajina, (4) toimivat yhteistyössä kirjaamisvalmentajien kanssa ja muodostavat alueellisen kirjaamisvalmentajien verkoston, (5) järjestävät yhdessä kirjaamisvalmentajien kanssa kirjaamisvalmennusta sosiaalialan organisaatioissa ja (6) osallistuvat kirjaamisvalmennus-materiaalin päivittämiseen viimeisenä hankevuonna.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä löytyy tietoa osoitteesta www.thl.fi/sostiedonhallinta.

Lisätietoja Kansa-koulu-hankkeesta:

Hankejohtaja                         Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija             Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija
Maarit Hiltunen-Toura          Teppo Taskinen                                                            Hanna Lohijoki
+ 358 44 748 5305                + 358 40 717 0314                                                       + 358 50 467 0905

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@socom.fi