Ohjelma

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet
Marja Penttilä, lakimies, STM

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus
Outi Lehtokari, alueellinen erikoissuunnittelija, THL

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa
Hanna Lohijoki, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu-hanke

Kansa-koulu-hankeKansa-koulu-hanke
Maarit Hiltunen-Toura, hankejohtaja, Kansa-koulu-hanke

Eteneminen Varsinais-Suomessa
Tapio Häyhtiö, toimitusjohtaja, Oy Vasso Ab
Saija Siivonen, aluekoordinaattori, Kansa-koulu-hanke