Kirjaamisvalmentajien valmennukset käynnistyivät Lappeenrannassa

Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmentajien valmennusten ensimmäisen vaiheen valtakunnallinen koulutuskierros on alkanut. Lappeenranta aloitti toisena koulutuspaikkakuntana Socomin aluekoordinaattori Jaana Tainan johdolla. Kirjaamisvalmentajien valmennuksessa sosiaalialan ammattilaisia valmennetaan uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen. Ensimmäisenä valmennuspäivänä 7.9. Lappeenrannan kaupungintalolla paikalla oli 17 sosiaalialan ammattilaista.

Uusia mahdollisuuksia uudella kirjaamistavalla

kirjaamisvalmentajaEksoten lapsiperheiden peruspalvelujen sosiaalityöntekijä Maija Vakkuri on yksi Lappeenrannan kirjaamisvalmennukseen osallistuvista.

-Ilmoittauduin kirjaamisvalmentajaksi, kun omassa työyksikössä etsittiin vapaaehtoisia ja esimieskin kehotti harkitsemaan asiaa. Sain valmennuksesta mielestäni riittävästi tietoa, ja pidin tärkeänä sitä, että valmennus oli hyvin suunniteltu, Maija kertoi.

Maija pitää kirjaamista oleellisena ja kiinnostavana osana sosiaalityöntekijän työtä. Sen voisi kuitenkin tehdä nykyistä tehokkaammin. -Toivon, että määrämuotoisuus kirjaamisessa auttaa tässä asiassa. Määrämuotoisuus mahdollistaa myös jatkossa tilastojen keräämisen, mikä on tärkeää työn näkyväksi tekemisessä. Asiakkaan kannalta määrämuotoisuus selkiyttää ja lisää tietoa siitä, millaista tietoa asiakkaan tilanteesta kirjataan, pohti Maija.

Ensimmäisen päivän tunnelmia

-Ensimmäisenä valmennuspäivänä purettiin ennakkotehtävä, mikä suuntasi ajatuksia päivän sisältöön. Tarkemmin käytiin läpi kirjaamisen perusasioita, etiikkaa ja asiakaslähtöisyyttä. Erityisen kiinnostava osio, joskin vähän monimutkainen, oli sosiaalipalvelujen luokitus ja sosiaalihuollon asiakastietomalli, Maija kertoi. Hänen mukaansa arjen työssä ei aina kiinnitä huomiota rakenteisiin, jolloin kokonaisuus saattaa hävitä mielestä. -Osio muistutti siitä, kuinka isosta kokonaisuudesta puhutaan, kun puhutaan sosiaalihuollon kirjaamisesta. Innostuneen ja asiantuntevan valmennusryhmän kanssa oli todella antoisa päivä ja odotankin jatkoa mielenkiinnolla, iloitsi Maija.

Miten jatkossa?

-Määrämuotoinen kirjaaminen poikkeaa totutusta kirjaamistavasta paljon. Maija ennakoi, että tämä tulee herättämään paljon kysymyksiä ja keskustelua. Erityisen mielenkiintoisena hän piti näkemystä siitä, että määrämuotoisella kirjaamisella voitaisiin säästää jatkossa aikaa esimerkiksi asiakastapaamisille.

Lappeenrannan valmentajavalmennus jatkuu vielä kolmena päivänä. Tämän jälkeen vastavalmistuneet kirjaamisvalmentajat saavat todistukset ja pääsevät aloittamaan valmennukset omassa organisaatiossaan.

Tietoa Kansa-koulu-hankkeen Kaakkois-Suomen toiminnasta ja Socomin aluekoordinaattori Jaana Tainan yhteystiedot löydät täältä