’Kohti määrämuotoista kirjaamista’ – artikkeli on julkaistu Talentia-lehden numerossa 7/2016 sivuilla 21 – 23.  Artikkeli on luettavissa suppeammassa muodossa myös Talentian internetsivuilla. Artikkelissa kerrotaan kirjaamisvalmentajien valmennuksesta ja Espooseen valmistuneiden kirjaamisvalmentajien kokemuksista.