Toiminta- ja tietomääritysten käyttöönottoa pilotoi seitsemän organisaatiota. Pilotit ottivat sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen mukaiset palvelutehtävät tai osan niistä käyttöönsä toiminnan jäsentämisessä ja mahdollisuuksien mukaan myös käyttämissään tietojärjestelmissä. Pilotit myös kartoittivat mm. sen, millaisia prosessikuvauksia niillä oli omasta toiminnastaan sekä käyttämänsä sosiaalihuollon asiakasasiakirjat pilottiin osallistuvien palvelutehtävien osalta. Lisäksi piloteissa otettiin käyttöön THL:n julkaisemien sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakennemääritysten mukaisia asiakasasiakirjoja. Piloteissa on pohdittu myös esim. sosiaalihuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia sekä sähköistä arkistonmuodostussuunnitelmaa (eAMS) ja tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS).
Nyt on julkaistu kuuden pilotin loppuraportit liitteineen.
Tietoa piloteista ja pilottien loppuraportit löytyy sivulta ’Pilotit’.
Pilotit sivulle (avautuu uuteen välilehteen)

Pilottien loppuraportit ovat löydettävissä myös Kansa-koulu-hankkeen tietopankista.
Tietopankkiin tästä (avautuu uuteen välilehteen)