Toiminta- ja tietomääritysten käyttöönottoja pilotoi 7 organisaatiota. Pilotit ovat päättyneet huhtikuun 2017 loppuun mennessä.

Palvelutehtävä Pilottiorganisaatio Pilotin kesto Asiakastietojärjestelmä
Koko palvelutehtäväluokitus Oulunkaaren kuntayhtymä 2/2016-4/2017 Pro Consona
Lastensuojelu Jyväskylä 2/2016-2/2017 Effica YPH
Lastensuojelu Turku 2/2016-12/2016 Effica YPH
Lastensuojelu Vaasa 2/2016-2/2017 Abilita
Lapsiperheiden palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2/2016-4/2017 Effica YPH
Lapsiperheiden palvelut Päijät-Hämeen maakunta 2/2016-4/2017 Effica YPH
Iäkkäiden palvelut/omaishoidon tuki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 2/2016-2/2017 Pegasos

Pilotoinnin tehtäviä

 • Kuvataan sosiaalihuollon palvelutehtävien ja sosiaalipalvelujen nykytila ja kartoitetaan palveluprosessikuvaukset sekä käytettävät asiakasasiakirjat.
 • Selvitetään, miten käytössä olevat asiakastietojärjestelmät täyttävät asiakasasiakirjalain ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I-vaiheen vaatimukset.
 • Suunnitellaan toiminnalliset ja asiakastietojärjestelmään tehtävät muutokset.
 • Viedään palvelutehtäväluokitus asiakastietojärjestelmään.
 • Määritellään käyttöoikeudet palvelutehtävien, työtehtävien ja tulevan THL:n määräyksen mukaisesti.
 • Muodostetaan sosiaalihuollon henkilörekisteri asiakasasiakirjalain edellyttämällä tavalla.

Pilottityöskentely

Pilottiorganisaatio vastasi pilotin käytännön toteutuksesta. Kansa-koulu-hanke tuki pilottiorganisaatiota välittämällä piloteille tuoreinta tietoa kansallisista määrityksistä.

Hankkeessa laadittiin pilottien käyttöön työsuunnitelma. Työsuunnitelmassa on tehtäviä, joita kaikilla sosiaalialan organisaatioilla on edessään. Työsuunnitelman runko on kaikkien käytettävissä. Sen voi ladata tämän sivun alaosasta.

Hankkeessa on pilottien kanssa yhteistyössä laadittu nykytilan kartoituksen työkalu, jolla on tarkoitus kerätä tietoa käytettävistä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja siitä, millä tietojärjestelmillä asiakastietoja käsitellään. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa toiminnallista ja dokumentointiin liittyvää kehittämistä. Työkalu ja sen täyttöohje on julkaistu maaliskuussa 2017 ja päivitetty huhtikuussa 2017.

Pilottien havainnoista ja kokemuksista sekä nykytilan kartoituksen työkalusta kerrottiin kevään 2017 aluekierroksella. Linkki aluekierroksen esitysmateriaalit ja tilaisuuksien videotallenteet sisältävälle sivulle on tällä sivulla hieman alempana.

Arvio sosiaalihuollon valtakunnallisten luokitusten ja määritysten käyttöönottoon tarvittavasta ajasta

Arvio sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen, kansallisten prosessikuvausten mukaisten prosessien ja asiakasasiakirjojen käyttöönottoon sekä Kanta-palveluihin liittymiseen tarvittavasta ajasta yhdessä sosiaalihuollon palvelutehtävässä:

  • Nykytilan kuvaus noin 3 – 5 kuukautta riippuen palvelutehtävän koosta ja lähtötilanteesta (Olemassa olevien palveluprosessikuvausten kartoittaminen ja sosiaalihuollossa käytettävien asiakasasiakirjojen kartoitus nykytilan kartoituksen työkalua käyttäen)
  • Toimintaan, prosesseihin ja asiakastietojärjestelmään tehtävien muutosten suunnittelu 3 – 6 kuukautta
  • Suunniteltujen muutosten tekeminen asiakastietojärjestelmään 2 – 5 kuukautta
  • Henkilökunnan koulutus yksi kuukausi
  • Käyttöönototon tuki 2 – 5 kuukautta

Yhteensä 11 – 22 kuukautta / palvelutehtävä

Arvion on tehnyt Turun kaupungin hyvinvointitoimiala omaan käyttöönsä. Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla työskentelee noin 5 092 työntekijää, joista perhe- ja sosiaalipalveluissa noin 2 000 henkilöä.

Arvio on esitetty Turun lastensuojelun palvelutehtävän pilotin loppuraportissa, jonka linkki on hieman alempana tällä sivulla. Turun kaupungin työntekijämäärän lähde on Turun kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2016.
Linkki: Henkilöstöraportti 2016. Turun kaupunki. (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

Pilottien hyvät käytännöt

Pilottien käyttämää materiaalia, loppuraportit sekä pilotoinnista kertovia artikkeleja ja esityksiä

Pilotin työsuunnitelman rungossa on tehtäviä ja asioita, jotka sosiaalihuollon organisaatiossa on hyvä käydä läpi osana sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen ja THL:n määritysten mukaisten asiakasasiakirjojen käyttöönottoa. Työsuunnitelman runko on Excel-taulukko.

Lataa työsuunnitelma

Työkalu ja sen täyttöohje löytyvät sivulta ’Nykytilan kartoituksen työkalu ja sen täyttöohje julkaistu’ ja Kansa-koulu-hankkeen tietopankista
Siirry tietopankkiin
Piloteista ja pilottien käyttämistä työkaluista löytyy esitysmateriaalia ja videotallenteita kevään 2017 aluekierroksen sivulta ’Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille 2017 aluekiertueen materiaalit ja videotallenteet’

Siirry aluekierroksen sivulle

Eksote osallistui Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilotointiin lapsiperheiden palvelujen palvelutehtävässä. Loppuraportti sisältää runsaasti Eksoten lapsiperheiden palvelujen pilotoinnissa kerättyä tietoa ja havaintoja.
Eksoten pilotin loppuraportti (pdf) (Avautuu uuteen välilehteen)
Jyväskylän kaupungin perusturva osallistui Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilotointiin lastensuojelun palvelutehtävässä. Loppuraportti sisältää runsaasti lastensuojelun pilotoinnissa kerättyä tietoa ja havaintoja.
Jyväskylän pilotin loppuraportti (pdf) (Avautuu uuteen välilehteen)
Päijät-Hämeessä toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilotointiin lapsiperheiden palvelujen palvelutehtävässä osallistuivat peruspalvelukeskukset Aava ja Oiva sekä Heinolan ja Lahden kaupungit. Loppuraportti sisältää runsaasti Päijät-Hämeen lapsiperheiden palvelujen pilotoinnissa kerättyä tietoa ja havaintoja. Loppuraportti on julkaistu 30.11.2017.
Päijät-Hämeen pilotin loppuraportti (pdf) (Avautuu uuteen välilehteen)
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala osallistui Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilotointiin lastensuojelun palvelutehtävässä. Loppuraportti sisältää runsaasti Turun lastensuojelun pilotoinnissa kerättyä tietoa ja havaintoja.
Turun pilotin loppuraportti (pdf) (Avautuu uuteen välilehteen)
Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi osallistui Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilotointiin lastensuojelun palvelutehtävässä. Loppuraportti sisältää runsaasti Vaasan lastensuojelun pilotoinnissa kerättyä tietoa ja havaintoja.
Vaasan pilotin loppuraportti (pdf) (Avautuu uuteen välilehteen)