Lähes vuoden kestänyt VALO-hankkeen varhaiskasvatuksen Lapset puheeksi-koulutusprosessi sai upean päätöksen 21.9. Lappeenrannassa pidetyssä kouluttajakoulutuksen loppuseminaarissa. Samalla juhlimme uusien LP-kouluttajien valmistumista

Kuvassa kouluttaja Bitta sekä valmituneet LP-kouluttajat Outi, Anne, Annamari, Sanna ja Minna.

Iltapäivän aikana kuulimme mielenkiintoisia puheenvuoroja Lapset puheeksi-työstä Kaakkois-Suomessa. Taipalsaarella LP-keskustelu on yhdistetty lapsen varhaiskasvatuskeskusteluun, ja Ruokolahdella on kokemusta LP-työstä kaikissa varhaiskasvatuksen ikäryhmissä. Lapset puheeksi -työ lisää myös varhaiskasvatuksen laatua  esimerkiksi yhteistyön välineenä, avuntarpeen tunnistamisen työkaluna sekä työssäjaksamisen tukena. Huomionarvoista on myös Etelä-Karjalassa sote-sektorilla tehty työ LP-menetelmän koulutuksen ja juurruttamisen osalta. LP-neuvonpito on yksi väylä varhaiskasvatuksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön yhteistyössä.

Tärkeintä on keskustelu ja yhteinen näkemys – tästä on hyvä jatkaa työtä perheiden parhaaksi!

 

Seminaarissa esitetyt diat löydät alta.

Mari Lehtonen: Lapset puheeksi VALO-hankkeessa

Bitta Söderblom: LP-työ: Tekoja arkeen – verkostot suojaksi

Outi Kiviranta: Lapset puheeksi työn merkitys varhaiskasvatuksen laadun lisääjänä

Tiina Vormisto: Lapset puheeksi-työ Eksotessa

Lapset puheeksi -työ on huomioitu Valtioneuvoston julkaisussa Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa (2020:21).