Kaakkois-Suomessa käynnistyy valtakunnallisen PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa hankkeen osa-hake. Hankkeen vauhdittamiseksi järjestetään Kick off tilaisuudet 15.11. Lappeenrannassa ja 17.11. Anjalassa. Tilaisuus on tarkoitettu asiakastyötä tekeville sosiaalityöntekijöille, -ohjaajille, muille kohderyhmää kohtaaville julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille ja palvelun tuottajille. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin viimeistään 10.11. Tästä 

Valtakunnallisen PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hankkeen tavoitteena on varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden osalta. Kaakkois-Suomen osahanke keskittyy monialaisen yhteistyön ja palvelutarpeen arvioinnin sekä omatyöntekijätoiminnan kehittämiseen asiakkaan ja ammattilaisen kehittäjäkumppanuuden avulla. Varsinaisena kohderyhmänä ovat Kotkassa, Haminassa ja Eksotessa alle 30-vuotiaat heikoimmassa asemassa olevat tulottomat, toimeentulotuen varassa elävät nuoret aikuiset ja Kouvolassa yli 54-vuotiaat heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevat sosiaalityön asiakkaat.

Valtakunnallisen hankkeen muina osatavoitteina on luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja -käytäntöjä sosiaalityöhön osana sote-uudistusta sekä perustoimeentulotuen Kela-siirron toimeenpanoa, edistää sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisestä kohti asiakkaan vahvaa osallisuutta ja yhteistä työskentelyä sekä vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja ryhmätoimintojen tavoitteellista hyödyntämistä sosiaalityössä. Hankkeessa luodaan toimintamallit jatkuvalle asiakaspalautteen arvioinnille.

Hanketta johtaa sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, joka on organisoitunut hallinnollisesti Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteyteen. Hankkeen hallinnoijana toimii Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Lisäksi hankkeeseen osallistuu viisi muuta sosiaalialan osaamiskeskusta Socomin lisäksi, 95 kuntaa, Suomen kuntaliitto ja Jyväskylän yliopisto / Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius.

Tervetuloa rakentamaan uudenlaista sosiaalityötä Kaakkois-Suomeen!

Lisätietoja: projektikoordinaattori Pirkko Haikara, pirkko.haikara(at)socom.fi tai 040 830 6318