Kansallisarkiston 20.1.2017 julkaisemassa tiedotteessa ’Tiedonohjaussuunnitelmien ajantasaistaminen sosiaalihuollon toimintayksiköissä’ kerrotaan mm., että ”Sosiaalihuollon toimintayksikön ei tarvitse sisällyttää tiedonohjaussuunnitelmaansa (TOS) niitä asiakkaan palveluprosessissa syntyneitä asiakastietoja ja -asiakirjoja, jotka talletetaan valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.”

Lisäksi tiedotteessa lukee mm. näin: ”Sosiaalihuollon toimintayksikön TOS:n tulee sisältää esimerkiksi ajanvaraukseen, laskutukseen ja maksatukseen liittyvät asiakirjatiedot, joita ei tallenneta Kanta-palveluihin. Myös mahdolliset muut asiakastietojärjestelmässä käsiteltävät prosessit tulee kuvata TOS:ssa. Lisäksi sosiaalihuollon yksikön hallintotoiminnot tulee sisällyttää TOS:aan.”

Linkki tiedotteeseen (avautuu uuteen välilehteen)